Sino el pots donar, deixa’l bategar

El cordó umbilical es el nexe físic de connexió mare – fill durant l’embaràs. El que cal saber sobre el cordó umbilical es que durant 9 mesos el cordó umbilical aporta tot el necessari perquè el fetus es desenvolupi favorablement dins l’espai intrauterí.

La sang de cordó es molt rica amb cèl·lules mares, molt oxigenada i aporta grans quantitats de nutrients, sobretot de Ferro, les quals poden assegurar unes bones reserves de ferro durant els primers 18 mesos de vida; tenint en compte que els nadons durant el seu primer any de vida són lactants, fet que vol dir que l’aliment principal es la llet. Cal saber que la llet es un aliment ric amb molts nutrients però pobra amb Ferro.

Per tant si creiem que al nostre fill li pot ser beneficiós oxigenar-se amb la sang de cordó umbilical, te un pes estimat al néixer petit (cosa que vol dir que la quantitat que es reculli de sang de cordó umbilical no arriba als 110 gr, mostra que no pot processar-se per fer una donació per pes insuficient), o la mare te alguna contraindicació per poder-lo donar estaria indicat doncs que quan el bebè naixi, es clampi el mateix cordó quan aquest deixi de bategar; per afavorir i assegurar que el nadó es pugui beneficiar de totes les seves propietats.

Respecte els nadons que es beneficien d’un pinçament tardà cal saber que:

A vegades, són nadons que poden presentar una coloració molt vermellosa generalitzada, això es degut per la policitèmia, que és un trastorns en el que hi ha un excés de glòbuls vermells en la coloració de la sang. Seria l’oposat a l’anèmia. La policitèmia també s’anomena plètora (augment excessiu de sang). La policitèmia es defineix com un hematòcrit venós major de 65% – 70% i que s’ha relaciona amb seqüeles neurològiques. La policitèmia lleu no acostuma a causar problemes. Tot i que un excés important de glòbuls vermells pot augmentar el volum o espessir la sang, dificultant-ne la seva circulació pel reg sanguini i els òrgans. Els nadons poden tenir dificultat per respirar i el seu cor i vasos sanguinis no poden compensar la quantitat addicional de sang. A mesura que les grans quantitats de glòbuls vermells comencen a destruir-se, es comença a sintetitzar una substància anomenada bilirubina , en el qual un elevat nivell d’aquesta substància provoca la icterícia (coloració grogosa de la pell, ulls i mucoses). En aquests casos es convenient anar observant l’evolució del nadó i l’aparició de nous símptomes com problemes en l’alimentació, letargia, respiració ràpida o dificultat respiratòria.

Per eliminar la bilirubina es convenient que el nadó mami sovint per tal de que faci més deposicions.

Però també cal saber que la sang de cordó umbilical salva vides, La sang del cordó umbilical ofereix noves esperances per curar la leucèmia i altres tipus de càncer. I que si sou una parella sensibilitzats amb el tema, altruistes i no patiu cap contraindicació, podeu optar per la donació de sang de cordó.

Per fer això cal consultar http://www.bancsang.net/donants/banc-cordo/ . És molt fàcil i no suposa cap cost ni cap perjudici ni per la mare ni pel nadó.

Es important saber que per aquesta opció com s’ha d’aprofitar al màxim la quantitat de sang que conté el cordó umbilical doncs el pinçament s’haurà de fer lo més ràpid possible.

Sigui quina sigui la vostra decisió, segur que lo que decidiu serà una bona opció.