Tots els extrems són dolents, tots els radicalismes són dolents

Per tal de que una parella tingui una bona preparació, es important que la persona que els acompanyi en aquest procés no tingui cap tendència radical ja que si no això pot arribar a esdevenir una frustració de la parella si els resultats no son els que s’havien creat com a expectativa.

El més important es que la parella tingui la totalitat de la informació i per tal així poder confeccionar un pla de part* en la que la parella se senti identificada segona la seva manera de ser i poder decidir al respecte.

Aquest pla de part ha de ser un pla de part creat amb una ment oberta, on la dona i la seva parella han de tenir molt clar com els agradaria que fos l’arribada del seu fill,

El que si em de tenir clar que l’acte de parir es un acte d’amor, fisiològic del qual com menys intervencions hi ha, més possibilitats tenim d’obtenir el part que desitgem i que com més implicats estiguem en el parir més fàcil possiblement anirà el nostre part. Però a la vegada es important tenir una ment oberta per tal d’acompanyar el procés del naixement del vostre fill i i no deixar mai de gaudir d’una de les etapes mes importants de la vostra vida.

Aquí esdevé la importància de l’apoderament de la dona per parir. Per tal de que aquesta, recolzada de la persona que hagi triat perquè l’acompanyi al part pugui obtenir el part que més desitja. I el gaudeixi amb la màxima intensitat. Tenint en compte que l’arribada d’un fill es un dels millors moments de la vida d’una dona i la seva parella.